Velkommen til åpent kompetansesenter for nettlæring

FuN_logoFARGE

-et samarbeid mellom Fleksibel utdanning Norge og en rekke fagpersoner og fagmiljøer innen nettbasert undervisning og annen digitalt støttet opplæring og utdanning.

Dette er et pilotprosjekt våren 2018, så det kan bli endringer underveis.

Navnet på tiltaket gjenspeiler ambisjonene:

Åpent – vi vil gå foran og lære i en åpen samenheng, vi vil dele kunnskap, ideer og erfaring internt og eksternt

Kompetanse – vi vil bidra til bedre undervisning og læring på nett

Senter – vi vil være sentrale i utvikling av kompetanseutvikling på området

Nettlæring – vi skal lære via internett, men enda viktigere er at vi skal være et læringsnettverk.

Vi håper du kan hjelpe oss å utvikle tilbudet ved å svare på disse fem spørsmålene: Kort survey om webinar

 

Advertisements